Leren voelen therapie

ACT/ lichaamsgerichte therapie Utrecht

ACT praktijk biedt toegankelijke begeleiding zowel aan mensen die ergens mee worstelen en bijvoorbeeld last hebben van stress, depressie, angst, perfectionisme, of een verlieservaring, als mensen die meer uit werk & leven willen halen en effectiever & met meer plezier willen werken. Ook mensen die te maken hebben lichamelijke beperkingen of de gevolgen van een ziekte kunnen bij mij terecht, denk bijvoorbeeld aan revalidatie na Corona. De basis van de begeleiding is ACT (Acceptance en Commitment Therapy). Dit is een ervaringsgerichte therapie, die zeer goed aansluit bij mensen die op zoek zijn naar lichaamsgerichte therapie (voor de zorgverzekering valt de psychologische begeleiding onder de lichaamsgerichte psychotherapie), of haptotherapie.

 

Leren voelen

We zijn gewend om aan onze gevoelens voorbij te gaan. Er overkomt ons iets pijnlijks en vervolgens proberen we dit te vermijden of te controleren. We gaan bijvoorbeeld piekeren over dingen die we anders hadden moeten doen, of we maken ons zorgen over de toekomst, of zoeken afleiding. Op de korte termijn brengt dit verlichting, maar op de lange termijn blijft het onderliggende probleem aandacht en energie vragen. We komen terecht in een maalstroom van gedachten en gevoelens en we kunnen onze aandacht niet meer richten op de dingen die we belangrijk vinden.

 

Dat het heel normaal is om gevangen te worden door een maalstroom van gedachten en gevoelens wordt duidelijk verbeeld in onderstaande video van Dr. Russ Harris.

 

Video "De geluksval: De ontwikkeling van de menselijke geest", Dr. Russ Harris

Door jezelf te trainen, kan je leren dat je je kan openstellen voor je gevoelens. Simpel door stil te staan en op te merken wat je in  je lichaam voelt. Er hoeft niks anders, dat wat er is mag er zijn. Je komt er achter dat je ruimte kan maken voor de lastige gevoelens, zodat je je kan blijven richten op datgene wat je belangrijk vindt.

 

Je leert daarnaast andere vaardigheden om minder vast te komen zitten in je gedachten. De gedachten kunnen we niet tegenhouden. Wat we wel kunnen veranderen is hoe druk we ons er om maken en of we ons laten vasthaken door de gedachten. Je leert afstand te nemen van je gedachten en te zien dat ze niet meer dan woorden zijn.

 

Leven vanuit je hart

Veel mensen leven hun leven meer uit het vermijden van angst en ongemak dan dat ze hun leven richten op datgene dat ze belangrijk vinden. Ze zijn meer gericht op overleving dan op leven. Ongemak hoort er nu eenmaal bij en je krijgt het helaas niet weg door het te vermijden, of te controleren, of door er over te piekeren. Door te stoppen met vermijden en controleren komt er ruimte om je te richten op de dingen die je belangrijk vindt.

 

Om uit te vinden hoe jij in je leven wil staan, is het goed om stil te staan bij jouw waarden. Waarden geven richting aan je leven. Wat er ook gebeurt, je kan je altijd richten op jouw waarden. Voorbeelden van waarden zijn nieuwsgierigheid, verbinding, zelfzorg, authenticiteit, creativiteit, eerlijkheid, doelgerichtheid etc. Leven volgens je waarden gaat over wie je wilt zijn en je daaraan verbinden.

 

Leven voelen therapie, lichaamsgerichte therapie utrecht, hapthotherapie Utrecht

 

Tijdens de therapie sta je hierbij stil en leer je hoe je kan leven vanuit je hart in plaats van uit je hoofd.

 

De waarden zorgen er voor dat je weet wat je werkelijk zou willen doen met je leven. Als je dat weet wordt het makkelijker om je te focussen op gedrag waardoor je op de lange termijn gelukkig wordt.

 

 

lichaamsgerichte therapie Utrecht, lichaamsgerichte psychotherapie Utrecht

Gedrag veranderen

De lichaamsgerichte therapie van ACT praktijk is tevens een gedragstherapie. Dit betekent dat het geen praattherapie is. Je leert vaardigheden om anders om te gaan met gevoelens en gedachten. Je wordt je bewust van je automatische belemmerende patronen. En je leert stappen te zetten om je meer te richten op de dingen die je belangrijk vindt. Dit bereiken we door tijdens de therapie veel oefeningen te doen, door te ervaren hoe je de dingen doet en te kijken hoe je je gedrag zou willen veranderen en vervolgens door dit thuis in de praktijk te brengen. Thuis oefenen en stappen zetten is ongetwijfeld het belangrijkste onderdeel van de therapie.

 

Lees hier meer over;

Leren voelen, lichaamsgerichte psychotherapie Utrecht