Omgaan met somberheid en depressie

 

 

Veel cliënten van me hebben gedachten zoals:

Wat voeg ik toe?

Het kabbelt voort.

Het is een zwart gat. Het komt nooit meer goed.

Ik zie het niet meer zitten.

 

Ze ervaren een gevoel van neerslachtigheid, somberheid en futloosheid. Het kan zijn dat ze ook last hebben van vermoeidheid en concentratieproblemen.

 

Dergelijke gevoelens en gedachten komen vaak voor. Sommige mensen zitten al erg lang in een dergelijke situatie vast, anderen hebben iets pijnlijks meegemaakt, zoals een verlieservaring, of een andere ingrijpende gebeurtenis, of hebben te maken met spanning thuis of op het werk.

 

Hoe ga je om met dergelijke moedeloze gedachten en gevoelens? En hoe kom je weer tot zingeving?

 

Negatieve gedachten

Ons verstand is geëvolueerd om negatief te denken. Russ Harris legt uit:

omgaan met depressie, depressie behandeling, neerslachtigheid

Video "De geluksval: De ontwikkeling van de menselijke geest", Dr. Russ Harris

 

Negatieve gedachten zijn dus heel normaal. Het is heel normaal dat als het niet loopt zoals je wilt, dat je dan gaat piekeren over dingen die je anders had moeten doen, of dat je je zorgen maakt over de toekomst. Op de korte termijn kan dit verlichting brengen doordat je een bepaalde mate van controle ervaart, maar als je terechtkomt in een maalstroom van gedachten en gevoelens, dan kost dit veel energie en aandacht en kan je je niet meer richten op datgene wat je belangrijk vindt.

 

Je kan leren hoe je minder vast komt te zitten in je gedachten. De gedachten kunnen we niet tegenhouden. Wat we wel kunnen veranderen is hoe druk we ons er om maken en of we ons laten vasthaken door de gedachten. Je leert afstand te nemen van je gedachten en te zien dat ze niet meer dan woorden zijn.

 

 

Voelen

We zijn gewend om aan onze gevoelens voorbij te gaan. Er overkomt ons iets pijnlijks en vervolgens proberen we dit te vermijden of te controleren, dit is een heel natuurlijke reactie. We gaan bijvoorbeeld piekeren, zoeken afleiding of verdoving, of gaan bepaalde situaties vermijden. Op de korte termijn brengt dit verlichting, maar op de lange termijn blijft het onderliggende probleem aandacht en energie vragen.

 

Door jezelf te trainen, kan je leren dat je je kan open stellen voor je gevoelens. Simpel door stil te staan en op te merken wat je in je lichaam voelt. Er hoeft niks anders, dat wat er is mag er zijn. Je komt er achter dat je kan omgaan met lastige gevoelens en dat je je ondanks deze gevoelens, je kan blijven richten op datgene wat je belangrijk vindt.

 

voelen, zingeving, depressie utrecht

 

Zingeving

Veel mensen met depressieve gevoelens leven hun leven meer uit het vermijden van angst en ongemak dan dat ze hun leven richten op datgene dat ze belangrijk vinden. Ongemak hoort er nu eenmaal bij en je krijgt het helaas niet weg door het te vermijden, of te controleren, of door er over te piekeren. Door te stoppen met vermijden en controleren komt er ruimte om je te richten op de dingen die je belangrijk vindt.

 

Om uit te vinden hoe jij in je leven wil staan, is het goed om stil te staan bij jouw waarden. Waarden geven richting aan je leven. Wat er ook gebeurt, je kan je altijd richten op jouw waarden. Voorbeelden van waarden zijn nieuwsgierigheid, verbinding, zelfzorg, authenticiteit, creativiteit, eerlijkheid, doelgerichtheid etc. Leven volgens je waarden gaat over wie je wilt zijn en je daaraan verbinden.

 

Tijdens de therapie sta je hierbij stil en leer je hoe je kan toewijden aan dingen die je belangrijk vindt. Zo geef je je eigen leven zin en zal je ook meer zingeving en tevredenheid ervaren.

 

zingeving, dystemie, dystyme stoornis

 

ACT en depressie behandeling

Graag wil ik naast je staan om te kijken hoe je beter om kan gaan met negatieve gedachten, om je te leren voelen en om te ontdekken hoe te komen tot zingeving. Daarnaast zullen we ook kijken hoe je kan komen tot meer zelfacceptatie en of er belemmerende automatische patronen spelen, zoals perfectionisme, jezelf terugtrekken of je klein maken. Ik ben gespecialiseerd in ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Dat is een relatief nieuwe gedragstherapie waarmee zeer goede resultaten worden behaald o.a. in het omgaan met depressie. Uit een Nederlandse studie bleek dat ACT even effectief is als CGT (cognitieve gedragstherapie). https://kennisnet.vgct.nl/bericht/act-en-cgt-lijken-even-effectief-bij-depressie

 

Depressie Utrecht

De therapie vindt plaats in Utrecht. Mocht je liever online begeleid worden, dan is dat ook mogelijk.

 

Depressie bij studenten

De studietijd is een belangrijke tijd waarin je je persoonlijk ontwikkelt, je identiteit vormt, vrienden maakt, nieuwe ervaringen opdoet, ontdekt wat je belangrijk vind in het leven en je je daarvoor inzet. Dit is niet voor iedereen even makkelijk. Het kan zijn dat de Corona-crisis niet heeft meegeholpen, of bijvoorbeeld dat je het lastig vindt om nieuwe contacten aan te gaan, of nieuwe dingen te ondernemen. Gevoelens van somberheid of eenzaamheid kunne op de loer liggen. Kun je wel een steuntje in de rug gebruiken?

 

Lees hier verder over ACT therapie voor studenten.

 

 

depressie behandeling, act & depressie, psycholoog depressie

Eltica, Psychosociaal en ACT therapeut Utrecht

Depressie Utrecht, depressie bij studenten

Praktijkruimte Utrecht West