Omgaan met angst en onzekerheid

 

Beter omgaan met angstgedachten en gevoelens

Onzekerheid en angst horen bij het leven. Ze geven aan dat we om dingen geven en dat het er toe doet als we dingen verliezen, of dingen niet gaan zoals we willen. Angst en onzekerheid worden pas een probleem als ze te veel ons leven gaan beheersen. En we uit angst dingen uit de weg gaan die we eigenlijk graag zouden willen.

 

Niemand wil zich onzeker of angstig voelen. Vaak proberen we hou vast te vinden door bijvoorbeeld bepaalde situaties uit de weg te gaan, door perfectionisme, door ontspanningsoefeningen te doen, of door afleiding te zoeken. Op de korte termijn werkt dit vaak, maar op de lange termijn kan dit veel energie en aandacht kosten en kan je wereld steeds kleiner worden. 

 

 

ant angst, act bij angststoornissen

Tijdens de therapie leer je om je open te stellen voor je angstgevoelens. Zo hou je meer energie en aandacht over voor de dingen die je echt belangrijk vindt in het leven. Het is een liefdevolle therapie, waarbij je jezelf leert accepteren, met al je goede en mindere kanten. Je leert daarnaast vaardigheden om meer in het nu te leven, om afstand te nemen van angstgedachten en je te richten op wat je belangrijk vindt. Hierdoor krijgen je angstgedachten minder invloed.

 

Ik sta daarbij graag naast je om mede te onderzoeken wat je kan helpen om meer zingeving en verbinding te ervaren en een ontspannen en rijk leven te leiden en hoe je daarbij zo goed mogelijk om kan gaan met de angst en onzekerheid die dit met zich meebrengt. Kortom hoe je je leven kan laten leiden door waarden in plaats van door angst.

 

Soorten angst

Ik ondersteun mensen met verschillende soorten angst en onzekerheid en patronen die daardoor zijn ontstaan die niet meer behulpzaam zijn. Klachten zoals faalangst, angst voor afwijzing, stressklachten, onzekerheid, piekeren, fobieën, paniekaanvallen en sociale angst en beschermingspatronen zoals perfectionisme, vermijding, in de actie schieten, geen nee durven zeggen, anderen helpen en controledwang.

Bij paniekaanvallen en/of ernstige angstklachten raad ik aan om eerst naar de huisarts te gaan, alvorens de begeleiding te starten.

 

 

ACT angst, omgaan met angst en onzekerheid

ACT bij angststoornissen en onzekerheid

Om je te begeleiden om beter met onzekerheid en angst om te gaan maak ik gebruik van ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Dit is een relatief nieuwe gedragstherapie waarmee zeer goede resultaten worden behaald o.a. in het omgaan met angststoornissen.

 

ACT staat voor toewijding (commitment) aan dat wat je belangrijk vindt en acceptatie van moeilijke gedachten, gevoelens en omstandigheden. Kijk hier voor meer informatie over wat ACT therapie is

 

Je leert:

  • Beter om te gaan met bijvoorbeeld faalangst, angst voor afwijzing, een fobie, of onzekerheid
  • Je open te stellen voor je gevoelens van angst en onzekerheid, zonder dat ze je overnemen
  • Afstand te nemen van angstgedachten
  • Mild te zijn voor jezelf
  • Minder te oordelen en meer te ervaren
  • Inzicht te krijgen in automatisch patronen en daar flexibeler mee om te gaan
  • Hoe je je leven het liefst vormgeeft
  • Hoe je je ondanks je angst kan toewijden aan een rijk en betekenisvol leven

 

Thuis oefenen en stilstaan bij automatische patronen is een essentieel onderdeel van het traject. Daarnaast krijg je toegang tot digitaal materiaal van ACT praktijk en van de app ACT-guide, zoals oefeningen, filmpjes en persoonlijke ervaringen van Gijs Jansen (de maker van de app). Het materiaal is speels, toegankelijk en liefdevol. Het laat zien dat je niet als enige worstelt en ondersteunt je om hier op een luchtige manier mee om te gaan.

 

Je kan langskomen in mijn praktijk in Utrecht of online begeleid worden.
Wil je meer weten of een afspraak maken, neem dan contact op.

psycholoog Utrecht angststoornissen, ACT bij angststoornissen, omgaan met onzekerheid
psycholoog Utrecht angststoornissen,act therapie bij angst, omgaan met onzekerheid