Vergoeding

 

Zorgverzekeraars

De ACT therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekeringen met vergoeding voor alternatieve/complementaire geneeswijzen.

 

Voor 2023 erkennen de zorgverzekeraars hieronder vergoedbare CAT-therapeuten van de beroepsvereniging CAT vergoedbaar, waar ik onder val:

 • Anderzorg
 • Avéro Achmea
 • CZ
 • CZdirect
 • De drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • FBTO
 • Nationale Nederlanden Zorg
 • Menzis
 • Menzis Zorgaanbod (MEZ)
 • OHRA
 • ONVZ
 • OZF
 • PMA
 • Zilveren Kruis

 

De ACT therapie en coaching wordt niet vergoed door zorgverzekeringen die onder de koepel VGZ vallen (Bewuzt, Coöperatie VGZ,  IZ, IZA, UMC, United Consumers, Univé en Zekur) en ook niet door Aevitae. Binnenkort verwacht ik me te kunnen aansluiten bij de beroepsvereniging Complementaire Kwaliteitstherapeuten, waardoor vergoeding door de koepel VGZ en Aevitae wel mogelijk wordt. 

 

Voor coaching bestaan er ook andere vergoedingsmogelijkheden

 

NB. Aan bovenstaande lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Wil je meer informatie omtrent mogelijke vergoeding, neem dan contact op met je zorgverzekeraar. 

 

Vergoeding zonder DSM diagnose

Voor het volgen van ACT therapie hoeft er geen DSM diagnose te zijn vastgesteld. Ook is een verwijsbrief niet nodig. Dit betekent dat er ook vergoeding mogelijk is als er bijvoorbeeld sprake is van een burn-out, een verlies-ervaring, of als je te maken krijgt met een ernstige ziekte waar je psychische begeleiding bij kan gebruiken.

Waar valt ACT therapie onder? 

ACT therapie valt onder de volgende prestatiecodes:

 • 24500 - Behandeling psychotherapie
 • 24504 - Behandeling overige psychosociale therapie
 • 24505 - Behandeling (kinder) coaching
 • 24513 - Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie

 

In dit overzicht vind je terug welke prestatiecodes door de zorgverzekeraars vergoed worden.

 

Uitleg van de behandelsoorten

24500 - Behandeling psychotherapie

Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

 

24504 - Behandeling overige psychosociale therapie

Dit is een verzamelnaam voor behandelvormen die of een combinatie zijn van meerdere technieken of behandelvormen wiens technieken niet geheel zijn uitgewerkt. Dit kan betekenen dat de therapeut geneigd is meer experimenteel te werken of dat de therapeut een eigen methode heeft ontwikkeld zonder deze te deponeren.

 

24505 - Behandeling (kinder) coaching

Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Indien er sprake is van kinder coaching behandelt de therapeut in kwestie ook kinderen door deze te coachen.

 

24513 - Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

 

Zie https://catvergoedbaar.nl/ voor actuele informatie.