Omgaan met tinnitus

Hoe ga je om met Tinnitus (oorsuizen), of hyperacusis (overgevoeligheid voor geluiden)? Hoe ga je om met een geluid dat je hoort, maar dat niet daadwerkelijk in de omgeving aanwezig is? Of met een geluid dat er wel is, maar waar anderen zich niet aan storen. Hoe ga je om met geluiden waar je geen controle overhebt en die een behoorlijke stoorzender zijn?!   


Het waarnemen van ongewenst geluid, kan er voor zorgen dat je anderen lastiger verstaat, dat je je minder goed kan concentreren, dat je je vermoeid voelt of moeite met slapen hebt. Ook kan je last hebben van angst en onzekerheid, somberheid en verdriet. Het kan grote impact op jezelf en je naasten hebben. Het kan zijn dat je al jaren worstelt, of dat er recent een diagnose is gesteld. ACT praktijk wil graag naast je staan om te kijken hoe je hier zo goed mogelijk mee om kan gaan en hoe je weer kan komen tot een meer ontspannen, vitaal en waardengericht leven.

 

Strijd tegen tinnitus

Als je wordt geconfronteerd met oorsuizen dan is het uiteraard goed om eerst via de huisarts te kijken of er een medische oorzaak voor de tinnitus aanwezig kan zijn en of het oorsuizen verminderd kan worden. Wanneer tinnitus samengaat met slechthorendheid kan het bijvoorbeeld raadzaam zijn om een hoortoestel uit te testen.

 

Het kan echter zijn dat je van alles blijft proberen om tinnitus helemaal weg te krijgen. Het zoeken naar een oplossing om de tinnitus weg te krijgen en die uiteindelijk toch niet te vinden kan veel energie en aandacht kosten en kan veel spanning geven, wat uiteindelijk de tinnitus kan verergeren.

 

Ook kan je andere strategieën ontwikkelen om emotionele pijn rondom tinnitus niet te voelen. Je doet dat bijvoorbeeld door jezelf sterk te houden, te bagatelliseren, of door afleiding te zoeken. Ook kan het zijn dat je bepaalde situaties, die je koppelt aan het oorsuizen, uit de weg gaat. Op de korte termijn werkt dit vaak, maar op de lange termijn kan dit veel energie en aandacht kosten en kan je wereld steeds kleiner worden. Bovendien als je minder activiteiten onderneemt kan het oorsuizen meer aandacht krijgen en kunnen de klachten verergeren.

omgaaACT tinnitus, tinnitus behandeling Utrecht, nieuwe behandeling tinnitus Utrecht

Tinnitus Psycholoog

Het is vaak lastig om uit deze vechtstand te komen. Graag zou ik in dit proces naast je willen staan. Samen kunnen we belemmerende automatische patronen onderzoeken en kan ik je vaardigheden leren die behulpzaam zijn om je grenzen te bewaken en om uit de vecht-stand te komen.

 

ACT tinnitus

De tinnitus behandeling is gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een relatief nieuwe gedragstherapie waarmee zeer goede resultaten worden behaald o.a. in het omgaan met angststoornissen, depressie en somatische gezondheidsproblemen. ACT bleek in een gerandomiseerde studie beter te werken dan Tinnitus Retraining Therapy. De impact van Tinnitus nam sterker af en de slaapkwaliteit verbeterde en angstgevoelens namen sterker af in de groep die ACT therapie ontving. Uit een ander studie bleek dat ACT even goed hielp als CGT (cognitieve gedragstherapie).

 

Arno Lieftink heeft een zelfhulpboek geschreven over deze nieuwe behandeling van tinnitus op basis van ACT: Oorzaken. Actieve zelfhulp bij tinnitus en hyperacusis”. Hier vind je een review over dit boek.

 

tinnitus psycholoog, nieuwe behandeling tinnitus

Eltica, psychosociaal therapeut en ACT therapeut

ACT tinnitus, tinnitus behandeling utrecht, tinnitus verminderen

Accepteren van tinnitus

Tijdens de ACT therapie leer je je gedachten en gevoelens en de omstandigheden die je niet kan veranderen te accepteren. Je leert dat je de strijd los kan laten. Hierdoor hou je meer energie en aandacht over voor de dingen die je belangrijk vindt en kom je meer ontspannen in het leven te staan.

 

Omgaan angstgedachten tinnitus

Daarnaast leer je om te gaan met de zorgen die je hoofd ongetwijfeld zal hebben. Gedachten als: Dat mij dat nu moet overkomen; Is het nu erger geworden? Het is nu echt een probleem; Kan ik wel dingen doen die ik leuk vind? Of, ik kan niet voldoen aan de verwachtingen. Het is heel normaal om dergelijk gedachten te hebben.

 

Het is heel normaal dat als het niet loopt zoals je wilt, dat je dan gaat piekeren over dingen die je anders had moeten doen, of dat je je zorgen maakt over de toekomst. Op de korte termijn kan dit verlichting brengen doordat je een bepaalde mate van controle ervaart, maar als je terechtkomt in een maalstroom van gedachten en gevoelens, dan kan je je niet meer richten op datgene wat je belangrijk vindt.

 

Je kan leren hoe je minder vast komt te zitten in je gedachten. De gedachten kunnen we niet tegenhouden. Wat we wel kunnen veranderen is hoe druk we ons er om maken en of we ons laten vasthaken door de gedachten. Je leert afstand te nemen van je gedachten en te zien dat ze niet meer dan woorden zijn.

 

tinnitus behandeling Utrecht, psycholoog tinnitus, tinnitus coach

Waarden

Tenslotte, helpt ACT je ook om je weer te richten op leven, in plaats van op overleven. Welke dingen vind je belangrijk en hoe kan je daar aandacht aan blijven besteden en hoe zorg je dat je wereld weer groter wordt dan de Tinnitus?

 

Tinnitus behandeling Utrecht

De psychologische behandeling vind in Utrecht plaats en kan naar wens ook online plaats vinden. ACT praktijk biedt ook begeleiding aan mensen met andere klachten, of andere ziektes. Het kan zijn dat je last hebt van een andere klacht rondom geluid, zoals last van hyperacusis, of van laag-frequent geluid, of last hebt ven geluidshallucinaties. Of dat je last hebt van andere klachten zoals chronische pijnklachten, chronische vermoeidheid, slaapklachten, darmklachten en kanker.

 

Lees hier meer over Act

Lees hier meer over wat een therapietraject inhoudt